אודות
האגודה

הרקע

הרקע להקמת האגודה:

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל הוקמה על רקע הצורך במתן מענה מקצועי בתחומי הייעוץ והטיפול בפרט ובמשפחה בישראל, לציבור שומרי תורה ומצוות, במטרה לחזק את התא המשפחתי בישראל.

בשנים האחרונות אנו חווים תהליך חברתי בו המודעות לתחום הטיפול והייעוץ גוברת, הן מצד אנשי המקצוע הרוכשים השכלה וידע בתחום זה, והן מצד האוכלוסיה המעוניינת לצרוך שירותים מקצועיים מפוקחים תוך הרגישות התרבותית הנצרכת

הכרה בשינויים מבורכים אלה, מביאה איתה את הצורך בגיבוש וניהול רשימת אנשי מקצוע מטפלים מוסמכים בעלי ניסיון העומדים בסטנדרטיים הגבוהים הנהוגים בישראל. 

בתחום זה ישנה חשיבות רבה באיתור אנשי מקצוע ראויים, אשר רכשו הכשרה מקצועית והוסמכו לתחום הייעוץ והטיפול. לצורך כך תנהל האגודה מאגר מומחים מקצועי של יועצים ומטפלים שות"מ עבור כלל הציבורים אלו על קהילותיהם בישראל

חזון

חזון ומטרות

האגודה תנהל מאגר מומחים שומרי תורה ומצוות, המעוניינים להעניק מענה מקצועי לכל יהודי בארץ ובעולם. 

המאגר יהווה כתובת עבור כל פונה המחפש סיוע מקצועי ומותאם לאורח חייו של הפונה.  

המומחים במאגר יהיו אנשי מקצוע בתחומי הייעוץ והטיפול העומדים בדרישות המקצועיות והקריטויונים שתקבע האגודה בהתאם לסטנדרטים המקובלים לתחום. המומחים יוגדרו כ"חברי אגודה".

האגודה תפעל לקידום המטרות המשותפות של כלל החברים באגודה, לחיזוק וביסוס המעמד המקצועי של התחום ולהשגת הכרה והטבות עבור חבריה.  

חברי האגודה יהוו קהילה תומכת לכלל חבריה, המאפשרת הפריה הדדית מתוך שיתוף מקצועי באמצעות פורומים, מאמרים, קבוצות משותפות וכדומה.

העשיה

פעילות האגודה:

ניהול מאגר מומחים: קבלת חברים בהתאם לקריטריונים, חידוש חברות, פרסום המאגר במדיות והגופים הרלבנטיים 

ניהול כללי אתיקה ומשמעת ואכיפתם ע"י הפעלת ועדות מקצועיות מתוך חברי האגודה , 

קיום השתלמויות, ימי עיון , וכנסים מקצועיים בתחומי הידע השונים המותאמים לכלל חבריה.

קיום  פורומים מקצועיים המיועדים לחברי האגודה לצורך שיתוף מקצועי

השגת הטבות רלבנטיות לחברי האגודה. 

פעילות לצורך הכרה ציבורית וחברתית בפעילות היועצים והמטפלים

בעלי תפקידים באגודה

meir

הרב מאיר שמעון עשור

מייסד האגודה, משפטן וטו"ר, יו"ר ועדת האתיקה

yehudit_shvartz

גב' יהודית שוורץ

women_hadow_new

גב' אורית זיו

מבקרת האגודה

women_hadow_new

גב' תהילה רייזמן

רכזת האגודה

women_hadow_new

גב' צורית דזבינסקי

מזכירה כללית

women_hadow_new

גב' יוספה ויסברג

אחראית מתנדבים

Open chat
אגודת היועצים והמטפלים